ثبت نام غیر حضوری

لطفا مشخصات خواسته  شده را با دقت تکمیل نمائید.
ابتدا به آدرس محدوده جغرافیایی  زیرتوجه  فرمایید سپس با توجه به محل سکونت  فرم را تکمیل نمایید.  
بلوار زکریا (سمت غرب)
ازمیدان توحید تا انتهای بلوار زکریا(سمت جنوبی)
از اول میدان شهدا تا میدان توحید(سمت غربی)
از چهارراه طالقانی تا میدان شهدا(سمت جنوبی)
از کارخانه قند   تا     چهارراه طالقانی(سمت شمالی)

دبيرستان دخترانه متوسطه دوره اوّل 13 آبان


  نام ونام خانوادگی *

  نام پدر*

  نام مادر*

  محل تولد*

  شغل پدر*

  شغل مادر*

  تاریخ تولد *

  *معدل کل سال قبل

  *انضباط نوبت دوم سال قبل

  آدرس ایمیل *

  ملیت *

  دین*

  مذهب *

  تحصیلات پدر *

  تحصیلات مادر *

  تحت پوشش *

  سرپرست*

  *بیماری خاص

  آدرس منزل*

  شماره منزل یا شماره ضروری*


  *خانواده فرهنگی

  *خانواده شاهد

  وضعیت مسکونی  <اگر نیاز به توضیحات اضافی است در این قسمت بنویسید>  Author: 13aban

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.